VERKIEZINGEN
HANDHAVING EN TOEZICHT

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren tweejaarlijks de Verkiezingen Handhaving en Toezicht om innovatie in het vak van toezicht en handhaving te stimuleren.

In 2022 wees de vakjury het project ‘Internettoezicht op F-gassen’ van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als winnaar van dé innovatieprijs aan. De publieksprijs ging naar het project ‘Cameratoezicht slachthuizen dierenwelzijn’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

LAATSTE NIEUWS