DE VAKJURY

De beoordeling van alle projecten voor de Verkiezingen Handhaving en Toezicht ligt in handen van een vakjury. Uit de ingezonden projecten nomineert de vakjury vijf projecten. Uit deze vijf genomineerde projecten kiest de jury de winnaar van de innovatieprijs.

De vakjury van 2022 bestond uit:

Alida Oppers
Alida Oppers is per 1 september 2020 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Sinds 2014 was Alida Oppers directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was ze onder meer directeur-generaal Natuur en Regio en directeur van de directie Voedsel, Dier en Consument bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder bekleedde zij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Ian Leistikow
Ian Leistikow is inspecteur en adviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bijzonder hoogleraar ‘overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg’ aan de Erasmus School of Health Policy & Management. Namens de IGJ zit hij in het bestuur van SINC, een samenwerking van Europese inspecties die toezien op kwaliteit van zorg.
Mirjam Prinsen
Mirjam Prinsen werkt als senior adviseur gedrag en samenleving bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Met kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding inspireert ze handhavings- en toezichtsorganisaties tot nieuwe werkwijzen en aanpakken door met andere ogen naar hun werk te kijken. Ook is Mirjam verantwoordelijk voor ToeZine, het emagazine voor toezicht en handhaving.
Stephan Grimmelikhuijsen
Stephan Grimmelikhuijsen is universitair hoofddocent publiek management aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij leidt verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van toezicht, transparantie, publiek vertrouwen en de impact van technologie op het openbaar bestuur.
Axel Roeten
Axel Roeten is beleidsadviseur bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) en met het project ‘Stimulerend Toezicht’ winnaar van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2020.
Skip to content