‘Toezicht gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ wint dé innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015

Na een maandenlange verkiezingsstrijd reikten Ronnie van Diemen-Steenvoorde, voorzitter van de vakjury en inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met Peter van Veen, winnaar van de juryprijs en de publieksprijs Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012, vanmiddag (donderdag 5 november) in Utrecht de innovatieprijs, publieksprijs en Talent Award uit aan de winnaars van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2015. Dé innovatieprijs Handhaving en Toezicht, gekozen door de vakjury, ging dit jaar naar het project ‘Toezicht gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd. De publieksprijs is gewonnen door het project ‘Gezond en veilig werken voor jongeren in de metaal’ van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Nieuw dit jaar was de Talent Award, een prijs speciaal voor studenten die werken aan innovatieve projecten. De primeur voor deze prijs ging naar het project ‘Toetsing nieuwe interventie voor vermindering werkdruk in jeugdzorg’ van Inspectie SZW in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

Kwetsbare burger als uitgangspunt

De vakjury was unaniem over haar oordeel voor de innovatieprijs . De winnaar hiervan is het project ‘Toezicht gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd. In dit project werken vijf inspecties samen aan een integrale aanpak om via hun toezicht te komen tot verbetering van de ondersteuning door gemeenten aan gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. Achtergrond vormen de decentralisaties in het sociale domein met ingang van 2015 waarbij integrale zorg voor deze doelgroep een taak van gemeenten is geworden. De jury is onder de indruk van het project, omdat het de kwetsbare burger als uitgangspunt heeft durven nemen om te komen tot één gezamenlijk, vernieuwend en effectief toezichtkader. De samenwerking met en ondersteuning van de gemeenten leidt tot tastbare resultaten, die op transparante wijze inzichtelijk worden gemaakt en gericht zijn op leren en verbeteren, stimulerend toezicht dus. Het project hanteert expliciet de zes basisprincipes van toezicht (samenwerkend, transparant, onafhankelijk, professioneel, slagvaardig en selectief), maar voegt hier met het uitgangspunt van de mens centraal in feite een extra dimensie aan toe.

Massaal gestemd op publieksprijs

Naast de vakjury kon ook het publiek een stem uitbrengen op de genomineerde projecten voor de innovatieprijs. Er is massaal gestemd en met een ruime meerderheid heeft het publiek het project ‘Gezond en veilig werken voor jongeren in de metaal’ van Inspectie SZW als winnaar gekozen. Een gevarieerde instrumentenmix wordt ingezet om machineongevallen te voorkomen bij jongeren in een leer-werktraject waaronder een game die jongeren spelenderwijs leert veilig om te gaan met machines.

Onderzoek met tastbare resultaten

Het project ‘Toetsing nieuwe interventie voor vermindering werkdruk in jeugdzorg’ van Inspectie SZW, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, is dit jaar de winnaar van de Talent Award. Voor dit onderzoek is een model ontwikkeld om te toetsen of nieuwe interventies toepasbaar zijn om werkdruk te verminderen in de Jeugdzorg. Aanbevelingen worden opgenomen in het inspectieprogramma Psychosociale Arbeidsbelasting. De vakjury looft dit onderzoek. Het is een heel praktisch en breed toepasbaar onderzoek over een moeilijk aan te pakken probleem op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Het onderzoek bevat tastbare resultaten en heeft een concreet vervolg gekregen in de nieuwe projectaanpak van de Inspectie SZW.

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van drie verschillende organisaties, te weten het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Met de verkiezingen stimuleren zij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten. De verkiezingen staan open voor alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen. Zowel openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs en energie, als telefonie, openbaar vervoer, werk en bijstand, banken, arbeidsomstandigheden, voeding en de gezondheidszorg.

Skip to content