‘Toegang tot het sociaal domein’ dubbele winnaar innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018

Het project ‘Toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ is de winnaar van de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. Dit project van de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein werd door zowel de vakjury als het publiek als winnaar uitgeroepen. Op 8 november nam projectleider Petra Reulings van het TSD, bijgestaan door enkele mystery guests die een belangrijke rol speelden in het project, beide prijzen in ontvangst. Jurylid Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit, overhandigde de jury- en publieksprijs onder grote belangstelling tijdens een speciale bijeenkomst die initiatiefnemers de Inspectieraad, Vide en het CCV organiseerden in Utrecht.

Mystery guests

Circa 1,5 miljoen Nederlanders hebben een – vaak niet zichtbare – licht verstandelijke beperking. Zij hebber vaker hulp nodig bij bijvoorbeeld het huishouden, de administratie of het vinden van werk. Die hulp is er, dat valt onder het sociaal domein. Maar is die hulp voor deze doelgroep goed te vinden? Het TSD onderzocht het. Daarbij zette het TSD mystery guests in: mensen met een licht verstandelijke beperking gingen met een verzonnen hulpvraag op zoek naar hulp. Ze zochten op websites, stuurden mails, vulden formulieren in, belden en bezochten loketten van verschillende gemeenten. De mystery guests hebben ook zelf aan de gemeenten verteld wat ze ervan vonden.

Lef

De vakjury is zeer onder de indruk van dit project. Ze vindt het van lef getuigen om deze doelgroep als mystery guest in te zetten en om als toezichthouder in plaats van de opgeheven vinger een beroep te doen op de intrinsieke motivatie van gemeenten. Het is zowel voor gemeenten als voor inspecteurs belangrijk om uit de mond van mensen zelf te horen wat zij goed vinden en wat er beter moet. Deze aanpak bleek gemeenten inderdaad te motiveren om zelf met een verbeterplan te komen. Omdat het een grote en onzichtbare groep mensen betreft, is de maatschappelijke relevantie van dit project groot. En mede dankzij makkelijk geschreven publicaties en de website toegangsociaaldomein.nl, kan heel Nederland hier zijn voordeel mee doen en het sociaal domein voor iedereen toegankelijk maken.

Massaal gestemd op publieksprijs

Dit jaar waren 27 projecten aangemeld voor de innovatieprijs. De vakjury nomineerde 5 projecten:

  • ‘Toegang tot het sociaal domein’ van het TSD.
  • ‘Keischoon033’ van Matchpoint Zinvol zaken doen.
  • ‘Leren van fouten: op weg naar een open foutencultuur’ van de Autoriteit Financiële Markten.
  • ‘Schoon Erf, Schoon Water’ van Wetterskip Fryslân.
  • ‘De Toekomstnavigator’ van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naast de vakjury kon ook het publiek een stem uitbrengen. Dat deden ze massaal de afgelopen maanden. De genomineerden voerden actief campagne, onder andere met wervende filmpjes. Met een ruime meerderheid koos ook het publiek voor het project ‘Toegang tot het sociaal domein’.

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Met de verkiezingen stimuleren zij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten. De verkiezingen staan open voor alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen. Zowel openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs en energie, als telefonie, openbaar vervoer, werk en bijstand, banken, arbeidsomstandigheden, voeding en de gezondheidszorg. De onafhankelijke vakjury bestaat uit professionals op het gebied van handhaving of toezicht. Het winnende project krijgt mooie prijzen, zoals een podium tijdens een van de Vide-bijeenkomsten en het innovatiefestival van de Inspectieraad en gratis deelname aan de training gedragsverandering van het CCV.

Skip to content