Taxi 2.0 winnaar innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2012

Het project Taxi 2.0 van Belastingdienst Regio Randmeren, Landelijke Toezichtsorganisatie, Inspectie Leefomgeving & Transport en Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi (KNV Taxi) is de winnaar van de juryprijs én de publieksprijs van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012. Zij ontvingen de innovatieprijs op dinsdag 13 november uit handen van de voorzitter van de vakjury Wim Schreuders, Inspecteur Generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een eervolle vermelding was er voor het project Cameratoezicht en Autisme van o.a. TNO. De uitreiking vond plaats tijdens het congres “E=MC2? Op zoek naar de ideale formule” in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch.

Volgens de jury is Taxi 2.0 een lovenswaardig project. Kern van het project is ondersteuning bieden aan taxiondernemers om de regels na te leven en verduidelijking en uniformering van de verschillende regels die gelden in de taxibranche. Het project laat zien hoe toezicht aan het veranderen is. Voorheen lag de focus op het aanpakken en opsporen van nalevingstekorten. Dit vergde veel inzet van de toezichthouder met een beperkt resultaat. De jury juicht toe dat het accent nu meer op handhavingsregie ligt, waarin het te bereiken effect in termen van duurzame gedragsverandering centraal staat.

Het project Cameratoezicht en Autisme heeft een eervolle vermelding gekregen, omdat het volgens de vakjury een bijzonder origineel project is. Mensen met een autistische stoornis kunnen vanwege hun bijzondere talenten worden opgeleid tot camera-operator in het cameratoezicht. De vernieuwing schuilt vooral in de originaliteit van de combinatie cameratoezicht en autisme. Bovendien brengt het project vanwege de sociaal maatschappelijke kant veel gevoelens van sympathie teweeg.

Genomineerde projecten

In totaal ontving de vakjury bijna dertig inzendingen van projecten. Daaruit werden vijf projecten genomineerd. Naast het project ‘Taxi 2.0’ en ‘Cameratoezicht en Autisme’ waren ook de projecten ‘Zelfcontrole Agrarische Bedrijven’ van Servicepunt Handhaving Brabant Noord, ‘Wegwijzer signaaltoezicht’ van de Gemeente Lelystad en Servicepunt Handhaving Flevoland en ‘Digitaal Opkopersregister’ van Politie NO-Gelderland, Gemeente Apeldoorn, Openbaar Ministerie en verschillende winkeliers met een nominatie bekroond.

Website

Op verkiezingenhandhavingentoezicht.nl is alle informatie terug te vinden over de verkiezingen, waaronder de films en presentaties van de genomineerde projecten en informatie over de historie van de verkiezingen die al sinds 2008 gehouden worden.

Organisatie

De verkiezingen zijn het initiatief van een samenwerkingsverband van vijf verschillende organisaties, te weten het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Vereniging Stadswerk, Samenwerkende Rijksinspecties, Landelijk Overleg Milieuhandhaving en VIDE.

Skip to content