Namen vakjury Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2020 bekend

De organisatie van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht heeft vandaag de namen van de vakjury bekend gemaakt. De jury bestaat uit:

 • Marc Kuipers (inspecteur-generaal bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Patrick van den Brink (directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
 • Elianne van Steenbergen (hoogleraar Psychologie van Toezicht aan de Universiteit Utrecht en senior toezichthouder in het expertiseteam Gedrag & Cultuur bij de AFM)
 • Daan Molenaar (bestuurslid beroepsvereniging Vide en afdelingshoofd Toezicht en Handhaving bij de DCMR)

Wat doet de vakjury?

De vakjury buigt zich in september over alle ingezonden projecten. De juryleden beoordelen alle inzendingen aan de hand van de volgende punten:

 • Het project is gericht op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu;
 • Het project is vernieuwend;
 • Het project is overheidsgerelateerd;
 • Het project is effectief;
 • Het project is makkelijk elders toepasbaar;
 • Het project stimuleert de ondertoezichtstaande om het gewenste (naleef)gedrag te vertonen;
 • Het project voldoet aan de zes basisprincipes voor goed toezicht:
 1. Samenwerkend: verschillende toezichthouders/handhavers werken samen aan het project;
 2. Transparant: maatregelen zijn duidelijk en helder voor iedereen;
 3. Onafhankelijk: oordelen en maatregelen zijn onafhankelijk;
 4. Professioneel: handhavers en toezichthouders zijn geschoold, flexibel en integer;
 5. Slagvaardig: “zacht waar het kan en hard waar het moet”;
 6. Selectief: goede maatvoering voor iedere situatie.

In september maakt de vakjury bekend welke vijf projecten de top vijf hebben gehaald. De jury bepaalt zelf welk project de innovatieprijs verdient. Het publiek mag ook op de vijf projecten stemmen en bepaalt daarmee de winnaar van de publieksprijs. De uitreiking van de prijzen vindt in het najaar plaats.

Skip to content