In gesprek met Peter van Veen, projectleider van het winnende project in 2012 ‘Taxi 2.0’

Het project Taxi 2.0 van de Belastingdienst was bij de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012 de winnaar van zowel de juryprijs als de publieksprijs. Hoe staat er op dit moment voor met dit project en wat hebben de verkiezingen ertoe bijgedragen? Hierover gingen we in gesprek met Peter van Veen, projectleider van het project Taxi 2.0 bij de Belastingdienst.

Wat is voor jou de reden geweest om deel te nemen aan de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012?

“Een beetje raar misschien, maar ik werd in dat jaar op een late vrijdagmiddag benaderd door een MT-lid met de vraag waarom we als Belastingdienst niet mee zouden doen met de verkiezingen. Zij had goede dingen van het Taxiproject gezien en volgens haar maakte dit project veel kans tot winnen. Ik heb gewoon “ja” gezegd, omdat ik het een uitdaging vond en natuurlijk erg trots ben op mijn project.”

Kun je een korte beschrijving geven van het project Taxi 2.0 als ook de resultaten van het project?

“Het gaat om een heel andere benadering van de taxiproblematiek. Dat begint met goed luisteren en kennisnemen van de zaken die spelen in de taxibranche en het toezicht. De repressieve aanpak is maar ten dele een succes; een stukje correctie (naheffingen, boetes, intrekken uitkeringen) zorgt uiteindelijk niet voor een duurzame gedragsverandering. Met Taxi 2.0 proberen we de boodschap uit te dragen dat een taxiondernemer per saldo nauwelijks belastingen betaalt, maar juist profiteert van faciliteiten, teruggaven en vrijstellingen. Wanneer hij zijn administratie niet op orde heeft, kan hij bij de Belastingdienst in problemen raken. Fiscale voordelen komen dan te vervallen en vaak betekent dit het einde van zijn bedrijf. Deze boodschap heeft uiteindelijk gezorgd voor draagvlak, waardering en respect voor onze benadering en taak. We merken dat ondernemers en taxichauffeurs de regels beter begrijpen. De kwaliteit van administraties is echt omhoog gegaan en dus gaan onze gesprekken op straat niet alleen over de geconstateerde fouten en gebreken. We helpen bijvoorbeeld hoe een taxiondernemer nog minder risico’s loopt door bijvoorbeeld zijn privéritten met een privéauto te maken en niet met zijn taxi.”

Zowel de vakjury als het publiek hebben jouw project in 2012 gekozen tot winnend project. Waarom is Taxi 2.0 volgens jou de terechte winnaar?

“Naar mijn idee komt dit, omdat de visie helder is. Hierdoor kunnen we met zo min mogelijk inzet een optimaal effect bereiken. Door in te spelen op de behoeften van de spelers in de branche kom je tot een gezamenlijk doel, een gelijk speelveld. Er is hierdoor meer begrip over en weer en dit komt de verhoudingen alleen maar ten goede. Iedereen hekelt oneerlijk gedrag, omdat dit leidt tot concurrentievervalsing. We zijn zichtbaar op straat en op een beurs of bij een ledenvergadering van de brancheorganisatie. Zo creëren we een laagdrempelige en transparante overheid die het gesprek aangaat en vragen beantwoordt.”

In het juryrapport heeft de jury aangegeven dat zij verwacht dat het project goed evalueerbaar is. Kun je hier inmiddels al iets meer over zeggen? Wat zijn de (eind)resultaten van het project?

“Het project zit ongeveer in de eindfase. Bijzonder is wel dat zich in de taxiwereld nog dagelijks ontwikkelingen voordoen met grote aandacht en impact. Denk aan discussies over de boordcomputer taxi, de evaluatie van de taxiwet en de komst van Uber. We merken dat het aanspreken van de branche in een stad als Amsterdam langs de lijnen van elf grote groepen taxiondernemers verloopt waar meer dan 3.500 taxichauffeurs bij aangesloten zijn. De communicatie is hierdoor nog eenvoudiger en efficiënter geworden. Hierdoor hebben we met verschillende organisaties ook afspraken kunnen maken en dat belonen we door bij controle op straat deze taxi’s door te laten rijden. Ook is bij controles en boekenonderzoeken duidelijk zichtbaar dat de regels steeds beter worden nageleefd; er blijkt steeds minder mis, omdat de regels steeds beter bekend zijn. Ook zijn we een graag geziene partij bij een uitvoerend overleg bij gemeenten, de brancheorganisatie, fabrikanten en ondernemers. Zo kunnen we onze boodschap nog beter uitdragen en horen we ook de vragen en problemen die spelen. We zijn en blijven in gesprek.”

Heb je tips die je mee kan geven aan kandidaten die dit jaar een project indienen in de race voor de Verkiezingen?

“De belangrijkste tip die ik iedereen mee wil geven is om nog eens goed naar de missie en visie van je organisatie te kijken. Komt dit goed uit de verf in het projectplan? Houd daarnaast de doelstelling(en) van je project zo simpel mogelijk, zodat ‘iedereen’ het direct begrijpt, ook de jury… Kijk tot slot nog eens naar de spelregels en voorwaarden voor deelname en lees nota’s als ‘De kaderstellende visie op toezicht’. Werk ieder onderdeel uit van jouw project. Waarom is jouw project zo vernieuwend, effectief, overdraagbaar en uitvoerbaar?”

Doet de Belastingdienst dit jaar weer mee aan de verkiezingen?

“Of we dit jaar vanuit de Belastingdienst weer meedoen aan de verkiezingen, weet ik op dit moment niet. Ik ga het in ieder geval navragen en erop attenderen!”

Skip to content