Namen vakjury Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2022 bekend

De organisatie van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht heeft vandaag de namen van de vakjury bekend gemaakt. De vakjury bestaat uit:

 • Alida Oppers
  Inspecteur-generaal bij de Inspectie van het Onderwijs
 • Ian Leistikow
  Inspecteur en adviseur bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bijzonder hoogleraar ‘overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg’ aan de Erasmus School of Health Policy & Management
 • Mirjam Prinsen
  Senior adviseur gedrag en samenleving bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 • Stephan Grimmelikhuijsen
  Universitair hoofddocent publiek management aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht
 • Axel Roeten
  Beleidsadviseur bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek en met het project ‘Stimulerend Toezicht’ winnaar van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2020

Wat doet de vakjury?

De vakjury buigt zich in april over alle ingezonden projecten. De juryleden beoordelen alle inzendingen aan de hand van de volgende punten:

 • Het project is gericht op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu;
 • Het project is vernieuwend;
 • Het project is overheidsgerelateerd (commerciële projecten worden niet in behandeling genomen);
 • Het project is effectief;
 • Het project is makkelijk elders toepasbaar;
 • Het project stimuleert de ondertoezichtstaande om het gewenste (naleef)gedrag te vertonen;
 • Het project voldoet aan de zes basisprincipes voor goed toezicht:
  • Samenwerkend: verschillende toezichthouders/handhavers werken samen aan het project;
  • Transparant: maatregelen zijn duidelijk en helder voor iedereen;
  • Onafhankelijk: oordelen en maatregelen zijn onafhankelijk;
  • Professioneel: handhavers en toezichthouders zijn geschoold, flexibel en integer;
  • Slagvaardig: doeltreffend, “zacht waar het kan en hard waar het moet”;
  • Selectief: goede maatvoering voor iedere situatie.
 • Het project sluit aan bij de belangen en/of initiatieven van burgers/belanghebbenden.

Stemmen en uitreiking

In mei maakt de vakjury bekend welke vijf projecten de top vijf hebben gehaald. De jury bepaalt zelf welk project de innovatieprijs verdient. Het publiek mag ook op de vijf projecten stemmen en bepaalt daarmee de winnaar van de publieksprijs. Beide prijzen worden op dinsdag 16 juni uitgereikt tijdens het Toezichtfestival.

Skip to content