VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor de ‘Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2022’ dient een project zoveel mogelijk aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het project is gericht op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu;
 • Het project is vernieuwend;
 • Het project is overheidsgerelateerd (commerciële projecten worden niet in behandeling genomen);
 • Het project is effectief;
 • Het project is makkelijk elders toepasbaar;
 • Het project stimuleert de ondertoezichtstaande om het gewenste (naleef)gedrag te vertonen;
 • Het project voldoet aan de zes basisprincipes voor goed toezicht:
  • Samenwerkend: verschillende toezichthouders/handhavers werken samen aan het project;
  • Transparant: maatregelen zijn duidelijk en helder voor iedereen;
  • Onafhankelijk: oordelen en maatregelen zijn onafhankelijk;
  • Professioneel: handhavers en toezichthouders zijn geschoold, flexibel en integer;
  • Slagvaardig: doeltreffend, “zacht waar het kan en hard waar het moet”;
  • Selectief: goede maatvoering voor iedere situatie.
 • Het project sluit aan bij de belangen en/of initiatieven van burgers/belanghebbenden.