Verkiezingen Handhaving en Toezicht

De verkiezingen Handhaving en Toezicht benadrukken de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje

'Toegang tot het sociaal domein' dubbele winnaar innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018

Het project ‘Toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ is de winnaar van de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. Dit project van de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein werd door zowel de vakjury als het publiek als winnaar uitgeroepen. Op 8 november nam projectleider Petra Reulings van het TSD, bijgestaan door enkele mystery guests die een belangrijke rol speelden in het project, beide prijzen in ontvangst. Jurylid Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit, overhandigde de jury- en publieksprijs onder grote belangstelling tijdens een speciale bijeenkomst die initiatiefnemers de Inspectieraad, Vide en het CCV organiseerden in Utrecht. Lees verder.

De Verkiezingen Handhaving en Toezicht
De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Met de verkiezingen stimuleren zij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten. De verkiezingen staan open voor alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen. Zowel openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs en energie, als telefonie, openbaar vervoer, werk en bijstand, banken, arbeidsomstandigheden, voeding en de gezondheidszorg. De onafhankelijke vakjury bestaat uit professionals op het gebied van handhaving of toezicht. Het winnende project krijgt mooie prijzen, zoals een podium tijdens een van de Vide-bijeenkomsten en het innovatiefestival van de Inspectieraad en gratis deelname aan de training gedragsverandering van het CCV.

Voorwaarden voor deelname

Het project Handhaving en Toezicht is o.a.

  • Vernieuwend
  • Effectief
  • Elders toepasbaar
  • Overheidsgerelateerd

Meer informatie >>

Foto's

Vragen?

Heb je vragen over de verkiezingen? Neem dan gerust contact met ons op.


Contact
De verkiezingen zijn een initiatief van